Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 25

Số lượt truy cập: 428712

Chẩn đoán - Đánh giá

NEUROFEEDBACK - ĐÁNH GIÁ, ĐO LƯỜNG, TRỊ LIỆU TRÊN NỀN TẢNG KĨ THUẬT SỐ - A CASES REPORT 17/03/2022
NEUROFEEDBACK - ĐÁNH GIÁ, ĐO LƯỜNG, TRỊ LIỆU TRÊN NỀN TẢNG KĨ THUẬT SỐ - A CASES REPORT
AI CÓ THỂ THAM GIA ĐÁNH GIÁ NEUROFEEDBACK? 17/11/2020
AI CÓ THỂ THAM GIA ĐÁNH GIÁ NEUROFEEDBACK?
BÁO CÁO KHOA HỌC VỀ PHƯƠNG PHÁP NEURO FEEDBACK 08/09/2020
CHUẨN ĐOÁN ĐÁNH GIÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NEUROFEEDBACK
SỰ PHẢN ÁNH CỦA NÃO BỘ THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP ĐO SÓNG NÃO NEUROFEEDBACK 26/07/2020
CÁC YẾU TỐ ỨC CHẾ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA NÃO BỘ  
Wechsler và đo lường trí tuệ 14/09/2017
Wechsler David (1896 - 1981) là tác giả của các bộ trắc nghiệm đo lường trí tuệ nổi tiếng vẫn được phát triển và ứng dụng phổ biến hiện nay.
LỊCH ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐOÁN 13/09/2017
THÔNG TIN LỊCH ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ TRONG CAN THIỆP TRẺ KHUYẾT TẬT 13/09/2017
Trong giáo dục đặc biệt nói chung và can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật nói riêng Đánh giá là một phần rất quan trọng không thể thiếu
SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ RAVEN TRONG CAN THIỆP ĐÁNH GIÁ IQ CỦA TRẺ 13/09/2017
 SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ RAVEN TRONG CAN THIỆP ĐÁNH GIÁ IQ CỦA TRẺ