Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 17

Số lượt truy cập: 428718

BÁO CÁO KHOA HỌC VỀ PHƯƠNG PHÁP NEURO FEEDBACK

08/09/2020

Số lượt xem: 2182

CHUẨN ĐOÁN ĐÁNH GIÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NEUROFEEDBACK

Báo cáo đánh giá: Hoàng Hải An

D.O.B : 18/03/2008.

  

 

Hình 1: Ý nghĩa của Brainware test

 

 

Hình 2: Những thay đổi của bộ não ở tuổi vị thành niên 

 

 

Hình 3: Đồ thị sóng não

 

 

Hình 4: Sự biến động của sóng 

 

 

Hình 5: Mức độ kích thích của não và sự căng thẳng của cơ thể

 

 

Hình 6: Biểu đồ thống kê tỉ lệ các sóng Alpha, Beta

 

 

Hình 7: Xu hướng cảm xúc và sự cân bằng giữa hai não bộ 

 

 

Hình 8: Phân tích khả năng kiểm soát bản thân

 

 

Hình 9: Kết luận và đánh giá 

Nguồn: Nguyễn Thị Lan Anh