Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 18

Số lượt truy cập: 428767

TS. NGUYỄN THỊ LAN ANH VÀ THS. NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH ĐƯỢC NHẬN CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC TỪ BÀ KO EUN JU HIỆU TRƯỞNG TỔ CHỨC GIÁO DỤC DAEJEON WONMYEONG

03/04/2024

Số lượt xem: 416

Ts. Nguyễn Thị Lan Anh và Ths. Nguyễn Xuân Tuấn Anh được  nhận chứng chỉ hoàn thành Khóa học từ Bà Ko Eun Ju Hiệu trưởng Tổ chức Giáo dục DaeJeon Wonmyeong